Smart Sistemlər

Smart sistemlər müasir insanın gündəlik həyatında sıx istifadə olunmaqdadır. Belə ki, ağıllı evlər (smart home), avtomobillərin ağıllı idarə olunması, əşyaların inyterneti (IoT) və ağıllı telefonlar (smarphone) kimi texnologiyalar həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilib.

Main Menu