Giriş Açarları (Kartlar)

Müasir girişə nəzarət və idarəetmə sistemləri öz işlərində identifikasiya vasitələrindən istifadə edir. Bunlar maqnit açarları, plastik və kontaktsız keçid kartları, maqnit zolaqlı kartlar, açar breloqlar və başqa ola bilər. İdentifikatorlar qurumun işçiləri və nəzarət edilən əraziyə daxil olmaq hüququ olan daimi müştərilər üçün şəxsən hazırlanır. Onlar oxucularla – identifikatordan nəzarətçiyə məlumat ötürülməsini təmin edən, giriş hüquqlarını təyin edən və bloklayıcı qurğuların işinə nəzarət edən rəqəmsal cihazlarla birlikdə işləyirlər.

Showing all 2 results