Kontrollerlər

Kotrollerlər giriş-çıxışa nəzarət və idarəetmə sisteminin əsas elementidir. Bu, icraedici və bloklayıcı avadanlıqların işinə nəzarət edən rəqəmsal mikroprosessor cihazıdır: elektron, elektromaqnit və elektromexaniki qapı qıfılları, elektrik darvazası ötürücüləri, turniketlər, maneələr və s. Mühafizə olunan obyektin ərazisinə işçilərin və ziyarətçilərin giriş-çıxışına məhdudlaşdırmaq üçün istifadə edilir. Kontroller oxucudan fərdi identifikatorun (açar, giriş kartı, açarlıq) tanınan kodu alır, onu təhlil edir, girişin verilməsi barədə qərar qəbul edir və bloklayıcı qurğuya uyğun idarəetmə siqnalı göndərir.

No products were found matching your selection.