Fərdi Mühafizə Vasitələri

Fərdi Mühafizə Vasitələri – işçinin zərərli və təhlükəli istehsal amillərinə məruz qalmasının qarşısını almaq, ya da azaltmaq, habelə çirklənmədən qorumaq üçün istifadə etdiyi vasitələr: qoruyucu eynəklər, dəbilqələr, ayaqqabılar, əlcəklər və yüksək temperaturdan qoruyan kombinezonlar (uniformalar).

Səbət

Səbətdə heç bir məhsul yoxdur.

Filter Products