Dəsmallar

Dəsmallar – əmici parça, ya da kağızdan hazırlanmış məhsul, adətən düzbucaqlı şəklindədir; birbaşa təmasla obyektlərin və insan bədəninin üzərindən mayeni udaraq qurutmaq və ya silmək üçün nəzərdə tutulub. Bədən üçün əsasən parça terri dəsmallar istifadə olunur ki, onların tərkibində yüksək udma bacarığına görə (300 %-ə qədər) əsasən pambıq lifləri var.

Əsas Menyu