Domofon Açarları

  • Giriş Açarı (Kart)

    01

    Giriş açarı (kart) – Kontaktsız giriş kartları fərdi identifikasiya üçün girişə nəzarət sistemlərində istifadə olunur. Kod karta daxil edilir. Kontaktsız oxuyucuya təqdim edildikdə, kartdan kod oxunur və nəzarətçiyə ötürülür. Elektron kartların üstünlüyü onlardan yalnız şəxsin təmassız identifikasiyası, binalara giriş-çıxış açarı kimi deyil, həm də əmək intizamına nəzarətin təşkili və iş vaxtının uçotu üçün istifadə etmək imkanının olmasıdır.

    Giriş Açarı (Kart)

    5,00 7,00 

Əsas Menyu